Brief regering

Uitvoering van motie van het lid Voordewind c.s. over een rapport over het gebruik van de term genocide door politici

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Advies inzake mogelijkheden, betekenis en wenselijkheid van het gebruik door politici van de term genocide

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.