Brief regering : Uitvoering van motie van het lid Voordewind c.s. over een rapport over het gebruik van de term genocide door politici

Download

Indieners

  • Indiener
    A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - verzoek reactie CAVV-EVA rapport term genocide

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek

34550-V-79 Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 12 juni 2017, over CAVV/EVA-advies over gebruik door politici van de term genocide

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan ministers VenJ en BZK - verzoek toestemming deelname AIVD aan rondetafelgesprek

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de uitvoering van motie van het lid Voordewind c.s. over een rapport over het gebruik van de term genocide door politici (Kamerstuk 34550-V-72)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza- feit vragen gebruik term genocide door politici

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Uitvoering motie Voordewind c.s. rapport gebruik term genocide door politici

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 16:00

Advies inzake gebruik door politici van term genocide

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:50