Brief regering : Sterk beroepsonderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Medeindiener
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31497-243 Reactie op verzoek commissie over regionale samenwerking mbo en gemeenten voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een algemeen overleg

31524-316 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 mei 2017, over sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

Indiener O.C. Tellegen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45