Brief regering

Het regionaal investeringsfonds mbo als katalysator voor vernieuwing in het mbo; een tussenevaluatie

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Tussenevaluatie Regionaal Investeringsfonds MBO

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.