Brief regering : Reactie op moties ingediend tijdens het Algemeen Overleg Discriminatie van 22 juni 2017

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

30950-143 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2018, over Discriminatie

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie

30950-131 Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius over een overzicht van de invulling van de ADV's door de gemeenten

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

30950-126 Motie van de leden Özütok en Van den Hul over een alternatieve financieringssystematiek voor antidiscriminatievoorzieningen

Indiener N. Özütok, Tweede Kamerlid

Motie

30950-123 Motie van het lid Öztürk c.s. over duidelijkheid over wat discriminatie inhoudt

Indiener S. Öztürk, Tweede Kamerlid

Motie

30950-122 Motie van het lid Öztürk c.s. over verbetering van de werking van antidiscriminatievoorzieningen

Indiener S. Öztürk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Discriminatie (AO d.d. 22/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:50

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van dinsdag 4 en woensdag 5 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Discriminatie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25