Brief regering

Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg van 30 november 2016 over maatschappelijk opvang

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Cijfers maatschappelijke opvang 2015