Brief regering : Kwetsbaarheden in hardware en software

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  • Medeindiener
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Medeindiener
    J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

34372, eindtekst

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Bijgewerkte tekst

34372, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 8 november 2016)

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Nota van wijziging

34372-7 Nota van wijziging

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34372-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34372-5 Verslag

Indiener L. Ypma, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Voorstel van wet

34372-2 Voorstel van wet

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Koninklijke boodschap

34372-1 Koninklijke boodschap

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Advies Afdeling advisering Raad van State

34372 Adv RvSt inzake computercriminaliteit III

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34372-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

34372-3 Memorie van toelichting

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20