Brief regering : Brandveiligheid en zelfstandig wonende ouderen

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister BZK verzoek om de concept bepaling warmtepompen naar de Kamer toe te sturen, voordat de wet in werking treedt

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Verslag van een schriftelijk overleg

32757-155 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min WR - reactie vragen op rapport Branden in seniorencomplexen

Indiener Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:30

Aanvang middagvergadering:Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:50

Bouwregelgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30