Brief regering : Toezending van de concept-kabinetsreactie op raadpleging over herziening verordeningen 1071/2009 en (EG)1072/2009

Download

Indieners

  • Indiener
    M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om concept-kabinetsreactie op de raadplegingen over de herziene verordeningen over het beroep van wegvervoerondernemer en de toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg, alsmede raadplegingen over elektronische tolheffing, het Eurovignet, brandstofverbruik zware motorvoertuigen en CO2-uitstoot van lichte dienstvoertuigen

Indiener L. Tijdink, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om concept-kabinetsreactie op raadpleging over herziene verordeningen (EG) 1071/2009 en (EG) 1072/2009

Indiener L. Tijdink, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering:Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20