Brief regering

Afschrift van het antwoord op nadere schriftelijke vragen van de leden Van Dijk en Kuiper van de Eerste Kamer over het artikel ‘OM ondergraaft euthanasiewet’ van prof. Govert den Hartogh in ‘Medisch contact’

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Antwoord op nadere schriftelijke vragen van de leden Van Dijk en Kuiper van de Eerste Kamer over het artikel ‘OM ondergraaft euthanasiewet’ van prof. Govert den Hartogh in ‘Medisch contact’