Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35570-IV-52 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over het IJkpunt bestaanszekerheid

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief regering

35570-IV-45 Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2021

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eindtekst

34571, eindtekst

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34571-5 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34571-4 Verslag

Indiener M.L. (Mei Li) Vos, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet

34571-2 Voorstel van wet

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Koninklijke boodschap

34571-1 Koninklijke boodschap

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting

34571-3 Memorie van toelichting

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nader rapport

34571 Nader rapport inzake Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

34571 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

IJkpunt bestaanszekerheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30