Brief regering : Nader inzicht in de bevoegdheids-, taak- en rolverdeling tussen Nederland en de lidstaten enerzijds en de EU, haar instellingen én organisaties anderzijds

Download

Indieners

  • Indiener
    G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie
  • Medeindiener
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Medeindiener
    A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30