Brief regering : Reactie op het rapport “Werken aan de robotsamenleving” van het Rathenau Instituut

Download

Indieners

  • Indiener
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

29544-725 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 april 2016, over Robotisering op de arbeidsmarkt

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoeken aan minister mbt het Rathenau Instituut rapport "werken aan de robotsamenleving"

Indiener H.J. Post, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Robotisering op de arbeidsmarkt

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00