Brief regering

Schriftelijke beantwoording op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

25-11-2015
34300-VI-24Nota van wijziging

18-11-2015
34300-VI-19Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

15-09-2015
34300-VI-2Memorie van toelichting

15-09-2015
Advies Afdeling advisering Raad van State

15-09-2015
34300-VI-1Voorstel van wet