Brief regering : Tweede voortgangsrapportage van het Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32336-58 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 maart 2016, over dierproeven

Indiener R.A. Vermeij, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Dierproeven

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20