Brief regering

Geannoteerde Agenda van de Informele- en Transportraad op 7-8 oktober 2015 en voortgangsoverzicht van actuele Europese wetgevingsinitiatieven op het terrein van Infrastructuur en Milieu

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Voortgangsoverzicht Europese Infrastructuur en Milieu dossiers

Gerelateerde documenten

01-10-2015
21501-33-569Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 oktober 2015, over Transportraad d.d. 7 en 8 oktober 2015