Brief regering : Informatie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32820-169 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 september 2015, over Cultuur

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie (Kamerstuk 32 820, nr.129)

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Informatie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Uitgangspunten Cultuurbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Verzamel algemeen overleg Cultuur

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00