Brief regering

Uitvoering van de motie van het lid Voordewind c.s. over het loskoppelen van 250 Syrische vluchtelingen van het bestaande quotum

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.