Brief regering : Uitvoering van de motie van het lid Voordewind c.s. over het loskoppelen van 250 Syrische vluchtelingen van het bestaande quotum

Download

Indieners

  • Indiener
    F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34000-VI-18 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Indiener T.M. Jadnanansing, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34000-VI-10 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015, onderdeel politie (begrotingsartikel 31)

Indiener T.M. Jadnanansing, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000 VI)

Indiener T.M. Jadnanansing, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Voorstel van wet

34000-VI-1 Voorstel van wet

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Brief regering

34000-VI-3 Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Memorie van toelichting

34000-VI-2 Memorie van toelichting

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00