Brief regering

Afschrift van de brief aan de Vereniging van Groninger Gemeenten

Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Afschrift van de brief aan de Vereniging van Groninger Gemeenten inzake de huisvesting van statushouders