Brief regering : Afschrift van de brief aan de gemeente Dalfsen inzake de huisvesting van statushouders

Download

Indieners

  • Indiener
    G.B.M. Leers, minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min IA - afschrift vragen op brief gemeente Dalfsen over huisvesting statushouders

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35