Brief regering : Eindrapport van de Werkgroep Overgangsmaatregelen ter bestrijding van de risico’s van de transitie van de jeugdzorg “Verantwoord over de drempel”

Download

Indieners

  • Indiener
    M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

31839-240 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2012, inzake de Stelselherziening Jeugdzorg

Indiener K. Arib, voorzitter van de algemene commissie voor Jeugdzorg

Brief commissie aan bewindspersoon

Voortgangsbrief Stelselherziening Jeugdzorg

Indiener A.J.M. Teunissen, griffier

Brief commissie

Verzoek om toezending rapport “Verantwoord over de drempel”

Indiener A.J.M. Teunissen, griffier

Activiteiten

Stelselherziening Jeugdzorg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30