Brief regering : Uitspraak van het het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) m.b.t. leges die een bijstandsgerechtigde diende te betalen voor een vraag om een verblijfsvergunning voor gezinshereniging.

Download

Indieners

  • Indiener
    G.B.M. Leers, minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Reguliere migratie en integratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00