Brief regering : Reactie op verzoek van de commissie voor Binnenlandse Zaken om een afschrift van de reactie op de brief van Samen kerk in Nederland (SKIN) over de integratienota van het kabinet

Download

Indieners

  • Indiener
    G.B.M. Leers, minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Brief derdem: afschrift min. BZK inzake integratienota

Indiener Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden (van de stand van werkzaamheden afgevoerde zaken)

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00