Brief regering : Uitvoering van de motie Smits/Kuiken over de inzet van de Mosquito (28684, nr.200)

Download

Indieners

  • Indiener
    E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30