Brief regering : Verslag van de Informele Milieuraad van 11 tot en met 13 juli 2010

Download

Indieners

  • Indiener
    J.C. Huizinga-Heringa, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bijlagen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:01

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

IPCC en Milieuraad

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00