Brief regering : Toezending afschrift van brief aan dhr./mw. H. over het afzien van het stemrecht voor de Tweede Kamer vanwege het feit dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Paspoortwet

Download

Indieners

  • Indiener
    E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie minister BZK vragen inzake functioneren overheid

Indiener F.M.J. Hendrickx, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:01

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30