Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

31793-55 Verslag van een algemeen overleg gehouden op 7 oktober 2010 inzake de IPCC en Milieuraad

Indiener G.P.J. Koopmans, voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:01

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

IPCC en Milieuraad

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30