Brief regering : Voortgangsbrief aanpak risicogroepen

Download

Indieners

  • Indiener
    E. van Middelkoop, minister voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Medeindiener
    E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie
  • Medeindiener
    E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:01

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanpak risicojongeren

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30