Brief regering : Voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet wegverbreding

Download

Indieners

  • Indiener
    C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Wetvoorstel Wijziging Tracéwet

Indiener C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Activiteiten

MIRT

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30