Brief regering : Bon Futuro gevangenis te Curaçao

Download

Indieners

  • Indiener
    A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Stand van zaken Bon Futuro gevangenis te Curacao

Indiener H.J.M.M. de Gier, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering NAAZ

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00