Brief regering : Beantwoording vragen van de commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven over het controleren van digitale handtekeningen

Download

Indieners

  • Indiener
    A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties