Brief regering : Voortgangsrapportage Kwaliteit GBA januari 2010

Download

Indieners

  • Indiener
    A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

27859-33 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2010, over Gemeenschappelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Indiener J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15