Brief regering : Evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling door Universiteit van Tilburg en Rijksuniversiteit Groningen

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Nicolaï, minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Extra-procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:25

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) (31832)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45