Brief regering : Advies Raad van State inzake opdrachtverlening aan de staatscommissie Grondwet en het nader rapport

Download

Indieners

  • Indiener
    G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Medeindiener
    E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

31570-6 Verslag van een algemeen overleg over advies Raad van State inzake opdrachtverlening aan de staatscommissie Grondwet en het nader rapport

Indiener J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Opdrachtverlening staatscommissie Grondwet

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00