Brief regering : Voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak

Download

Indieners

  • Indiener
    G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

28684-183 Verslag van een algemeen overleg over o.a. de voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak

Indiener J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Veilige Publieke Taak

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00