Brief regering : Rapport 'advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen'

Download

Indieners

  • Indiener
    J.W. Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

28479-41 Verslag van een algemeen overleg over o.a. het rapport 'advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen'

Indiener J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

topinkomens in de semipublieke sector

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Topinkomens publieke en semi-publieke sector

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00