Brief regering : Stand van zaken informatiehuishouding AIVD (n.a.v. moord op de heer Th. Van Gogh)

Download

Indieners

  • Indiener
    G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

30977-12 Verslag van een algemeen overleg over het AIVD-jaarverslag 2007

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Jaarverslagen AIVD, CTIVD en CIVD

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00