Brief regering : 6e voortgangsrapportage e-overheid

Download

Indieners

  • Indiener
    A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

29362-146 Verslag van een algemeen overleg over o.a. de 6e voortgangsrapportage e-overheid

Indiener J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

E-overheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00