Brief regering

Reactie op de motie van het lid Gesthuizen over onderzoek naar de kosten die door Tenderned worden gemaakt

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Brief aan De Directeur-Generaal Energie, Telecom en Mededinging over onderzoek TenderNed begroting