Brieven regering

23 jan 2020

Besluit Wob-verzoek inzake evaluatie ‘Een overzicht werd een incident’

2020D02366
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

23 jan 2020

Toezeggingen AO Maritiem inzake MSC Zoe en motie over afsluiten zuidelijke Waddenroute

2020D02358
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

23 jan 2020

Onderzoeken seksueel misbruik Jehova's Getuigen en verruiming van de aangifteplicht

2020D02325
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Brieven regering

23 jan 2020

Ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen-N14

2020D02316
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

23 jan 2020

Rapport Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap)

2020D02292
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

23 jan 2020

Lijst van vragen over de Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting begrotingsartikel 23, taken meteorologie en seismologie (Kamerstuk 32861-56)

2020D02224
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

23 jan 2020

Overzicht op hoofdlijnen Citrix-kwetsbaarheden

2020D02183
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

23 jan 2020

Toestemming voor deelname aan technische briefing inzake de kwetsbaarheid in Citrix-producten

2020D02182
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

23 jan 2020

Maandrapportage van het CBR over de divisies Rijgeschiktheid Medisch en Klantenservice over de maand december 2019

2020D02143
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

23 jan 2020

Toestemming deelname aan technische briefing over het NAVO planningsproces

2020D02142
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Brieven regering

23 jan 2020

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 20 januari 2020

2020D02117
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

22 jan 2020

Verslag van de Milieuraad van 19 december 2019

21501-08-796
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

22 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over toezending conceptversies vierlandenverdrag en bilateraal verdrag

32317-590
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

22 jan 2020

Jaarplanning 2020 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

35300-XIV-68
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

22 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over de termijn waarop de drie lopende onderzoeken naar de KPN-storing van 24 juni jl. van de Inspecties Justitie en Veiligheid, Gezondheidszorg en Jeugd en het Agentschap Telecom naar de Kamer worden verzonden

29517-187
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

22 jan 2020

Uitbraak van een nieuw coronavirus in Wuhan

25295-75
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Brieven regering

22 jan 2020

Reactie op verzoek commissie om een schriftelijke toelichting over voorhang van de verkeersverdelingsregel (VVR) en het betrekken van het RIVM en de Commissie voor de m.e.r. bij de reactie op het SATL-rapport

2020D02098
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

22 jan 2020

Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken

32847-587
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brieven regering

22 jan 2020

Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Graus over vergoedingen aan lokale en regionale wildopvangcentra (Kamerstuk 33576-184)

2020D02048
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

22 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Vrijwillig brandweerman Franc raakte invalide bij een oefening en bleek niet voldoende verzekerd'

2020D01917
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

21 jan 2020

Tweede voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten

28844-196
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over de tussentijdse monitoring van het studievoorschot

24724-168
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op de motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele (Kamerstuk 24515-513)

24515-522
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

21 jan 2020

Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en Oekraïne bij de Overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne; Brussel, 17 december 2018

35378-1
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over in kaart brengen wat nodig is om meer goedkope sociale huurwoningen te bouwen (t.v.v. 29453-509) en op de gewijzigde motie van het lid Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen (t.v.v. 29453-504)

29453-512
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Kies periode

tot Toepassen