Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 januari 2020, over het bericht ‘Criminele Telegramgroepen jagen op namen en adressen agenten’

2020D07011
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen