Reactie op verzoek commissie over een brief van de Verontruste Erfpachters Amsterdam naar aanleiding van de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

35232-5
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Kies periode

tot Toepassen