Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het plenaire debat over institutioneel racisme, om nadere toelichting op onderzoeken naar algoritmenhoe risicoprofielen bijdragen aan etnisch profileren

2020D29106
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kies periode

tot Toepassen