Uitstel beantwoording vragen commissie over o.a. toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35300-VII-94)

2020D06641
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kies periode

tot Toepassen