Informatie over diverse onderwerpen en moties en enkele toezeggingen gedaan in het AO Circulaire Economie van 15 oktober 2019 en in het plenaire debat over de wetswijziging in verband met de implementatie van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kamerstuk 35267)

2020D14035
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Kies periode

tot Toepassen