Amendementen

Zoekresultaten (12.958)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van het lid Van der Lee c.s. over middelen voor het kindgebonden budget

Amendement van het lid Van der Lee c.s. over middelen voor het kindgebonden budget. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2024D22942

Amendementen

Amendement van het lid Inge van Dijk over middelen voor de Nationale Technologiestrategie

Amendement van het lid Inge van Dijk over middelen voor de Nationale Technologiestrategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)...

2024D22887

Amendementen

Amendement van het lid Dassen over een dekking voor het programma schoolmaaltijden

Amendement van het lid Dassen over een dekking voor het programma schoolmaaltijden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 IX Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van...

2024D23059

Amendementen

Amendement van het lid Flach c.s. ter vervanging van nr. 4 over middelen voor het Werkplan Antisemitismebestrijding

Amendement van het lid Flach c.s. ter vervanging van nr. 4 over middelen voor het Werkplan Antisemitismebestrijding. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie...

2024D23038

Amendementen

Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor BOSA

Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor BOSA. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid...

2024D22796

Amendementen

Amendement van het lid Dobbe over aanvullende middelen voor de Wlz

Amendement van het lid Dobbe over aanvullende middelen voor de Wlz. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het...

2024D22794

Amendementen

Amendement van het lid Inge van Dijk over dekking voor middelen voor de Nationale Technologiestrategie

Amendement van het lid Inge van Dijk over dekking voor middelen voor de Nationale Technologiestrategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 L Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar...

2024D22934

Amendementen

Amendement van het lid Flach over middelen voor het Werkplan Antisemitismebestrijding

Amendement van het lid Flach over middelen voor het Werkplan Antisemitismebestrijding. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar...

2024D22953

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor het kindgebonden budget

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor het kindgebonden budget. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het...

2024D23044

Amendementen

Subamendement van het lid Postma op het amendement van het lid-Flach (nr. 85) over het uitzonderen van loterijen en uitgevers van kranten en tijdschriften van het verbod om contact op te nemen

Subamendement van het lid Postma op het amendement van het lid-Flach (nr. 85) over het uitzonderen van loterijen en uitgevers van kranten en tijdschriften van het verbod om contact op te nemen. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D22715

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Flach ter vervanging van nr. 47 over een verbod van telefonische verkoop met behulp van gegevens van oude en bestaande klantrelaties zonder voorafgaande toestemming van de consument

Gewijzigd amendement van het lid Flach ter vervanging van nr. 47 over een verbod van telefonische verkoop met behulp van gegevens van oude en bestaande klantrelaties zonder voorafgaande toestemming van de consument. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D22689

Amendementen

Amendement van het lid Tseggai over middelen voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek

Amendement van het lid Tseggai over middelen voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn...

2024D22688

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 12 over een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 12 over een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 036 Wijziging...

2024D22393

Amendementen

Amendement van het lid Van Nispen over een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur inzake een beperkte registratieplicht

Amendement van het lid Van Nispen over een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur inzake een beperkte registratieplicht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 036 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het...

2024D21885

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee ter vervanging van nr. 9 over een verbod op het geven van belastingadvies door trustkantoren

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee ter vervanging van nr. 9 over een verbod op het geven van belastingadvies door trustkantoren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 442 Wijziging van de Wet...

2024D21731