Amendementen

Zoekresultaten (7.048)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen, Amendement

Amendementen

Amendement van de leden Dobbe en Hirsch over aanvullende middelen voor klimaatweerbaarheidsmaatregelen

Amendement van de leden Dobbe en Hirsch over aanvullende middelen voor klimaatweerbaarheidsmaatregelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024...

2024D25669

Amendementen

Amendement van het lid Dobbe over aanvullende middelen voor voedselzekerheid en water

Amendement van het lid Dobbe over aanvullende middelen voor voedselzekerheid en water. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024...

2024D25668

Amendementen

Amendement van de leden Hirsch en Dobbe over het voor 10% toerekenen aan het ODA-budget van de kosten voor eerstejaars asielopvang

Amendement van de leden Hirsch en Dobbe over het voor 10% toerekenen aan het ODA-budget van de kosten voor eerstejaars asielopvang. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van...

2024D25678

Amendementen

Amendement van het lid Ceder over een evaluatie na drie jaar

Amendement van het lid Ceder over een evaluatie na drie jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 749 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig...

2024D25601

Amendementen

Amendement van het lid Diederik van Dijk over toepassing op alle bloedverwanten in de tweede graad

Amendement van het lid Diederik van Dijk over toepassing op alle bloedverwanten in de tweede graad. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 364 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de drempel...

2024D25550

Amendementen

Amendement van de leden Dobbe en Hirsch over middelen voor sociale vooruitgang

Amendement van de leden Dobbe en Hirsch over middelen voor sociale vooruitgang. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024...

2024D25215

Amendementen

Amendement van het lid Koekkoek over het na drie jaar vervallen van artikel 71c van de Vreemdelingenwet 2000

Amendement van het lid Koekkoek over het na drie jaar vervallen van artikel 71c van de Vreemdelingenwet 2000. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 749 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in...

2024D25196

Amendementen

Amendement van het lid Diederik van Dijk over explicitering van het belang van het kind als voorwaarde

Amendement van het lid Diederik van Dijk over explicitering van het belang van het kind als voorwaarde. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 364 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de...

2024D24335

Amendementen

Amendement van het lid Dassen over extra middelen voor het programma schoolmaaltijden

Amendement van het lid Dassen over extra middelen voor het programma schoolmaaltijden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor...

2024D23054

Amendementen

Amendement van het lid Van der Lee c.s. over middelen voor het kindgebonden budget

Amendement van het lid Van der Lee c.s. over middelen voor het kindgebonden budget. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2024D22942

Amendementen

Amendement van het lid Inge van Dijk over middelen voor de Nationale Technologiestrategie

Amendement van het lid Inge van Dijk over middelen voor de Nationale Technologiestrategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)...

2024D22887

Amendementen

Amendement van het lid Dassen over een dekking voor het programma schoolmaaltijden

Amendement van het lid Dassen over een dekking voor het programma schoolmaaltijden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 IX Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van...

2024D23059

Amendementen

Amendement van het lid Dobbe over aanvullende middelen voor de Wlz

Amendement van het lid Dobbe over aanvullende middelen voor de Wlz. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het...

2024D22794

Amendementen

Amendement van het lid Inge van Dijk over dekking voor middelen voor de Nationale Technologiestrategie

Amendement van het lid Inge van Dijk over dekking voor middelen voor de Nationale Technologiestrategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 L Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar...

2024D22934

Amendementen

Amendement van het lid Flach over middelen voor het Werkplan Antisemitismebestrijding

Amendement van het lid Flach over middelen voor het Werkplan Antisemitismebestrijding. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar...

2024D22953