Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Gewijzigd amendement van de leden Krul en Daniëlle Jansen ter vervanging van nr. 11 over andere NZT op gelijke voet met NZT voor oraal gebruik verbieden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Harmen Krul, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Daniëlle Jansen, Tweede Kamerlid