Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 9 over een horizonbepaling voor de verlenging van de beslistermijn voor een nareizend gezinslid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Anne-Marijke Podt, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Marieke Koekkoek, Tweede Kamerlid