Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Amendement van het lid Koekkoek c.s. ter vervanging van nr. 8 over een begrenzing van de verlengingsmogelijkheden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Marieke Koekkoek, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Anne-Marijke Podt, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Don Ceder, Tweede Kamerlid