Amendement : Amendement van het lid Grinwis over het facultatief maken van de tariefdifferentiatie voor de watersysteemheffing tussen woningen en niet-woningen binnen de categorie gebouwd

Download

Indieners